O PİLAVCI ÜYELİK VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Taraflar ve Sözleşme’nin Onaylanması

İşbu O PİLAVCI Üyelik ve Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.opilavcı.com. internet sitesinin sahibi, merkezi ataşehir yeni çamlıca mah mithatpaşa cad çakmak bey sk bulunan İstanbul Ticaret Sicili’ne 28227-5 sicil numarası ile kayıtlı, 0396072076300014  MERSİS numaralı ve kozyatağı  Vergi Dairesi’ne 3960720763 vergi numarasıyla kayıtlı goo smart yatırım pazarlama  Anonim Şirketi (o pilavcı”) ile www.opilavcı.com. internet sitesine (“İnternet Sitesi”) üye olan internet kullanıcısı ("Üye") arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme, Üye’nin, üyelik formunu doldurup onayladığı ve “Üyelik ve Satış Sözleşmesi Şartlarını Kabul Ediyorum” seçeneğine tıklayarak Sözleşme şartlarını onayladığı anda yürürlüğe girecektir ve İnternet Sitesi üzerinden yapacağı her bir satışa uygulanacaktır.

Üye, işbu Sözleşme’ye o pilavcı  İnternet Sitesi’ndeki “hesabım” sekmesinden dilediği zaman erişebilecektir ve bir sureti e-posta yolu ile Üye’ye iletilecektir. Sözleşme o pilavcı tarafından da ayrıca yeterli süre ile saklanacaktır.

Bundan sonra o pilavcı ve Üye tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin İnternet Sitesi’nden yararlanma, kullanma ve satış şartlarının belirlenmesidir. “www.opilavci.com.” kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar vasıtasıyla sipariş verme imkanı ve buna ilişkin hizmetleri sunar.

Sipariş ve Ödeme

Opilavcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, Sözleşme’nin şartlarının Üye tarafından açıkça görülmesini sağlar.

Opilavcı, Üye’nin siparişini aldığını gecikmeksizin, Üye’nin İnternet Sitesi’ni kullanmak için doldurduğu üyelik formunda belirttiği e-mail adresine (“Üyenin E-mail Adresi”) gönderilen bir e-mail ile teyit eder.

Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, Üyenin E-mail Adresi’ne Dominos tarafından bu konuda bir e-mail gönderilmesi ile gerçekleşmiş sayılır. Söz konusu sipariş teyit mesajının Üye’nin e-mail hesabındaki “istenmeyen e-mail (spam)” kutusuna düşmüş olmasından ve bu sebeple Üye’nin sipariş teyidini almamasından doğabilecek sorunlardan Opilavcı sorumlu değildir.

Opilavcı, sipariş verilmeden önce Üye’ye, veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunar. Üye, siparişini tamamlamadan önce siparişinde herhangi bir değişiklik yapmak isterse “alışverişe devam et” tuşuna tıklayarak ilgili değişiklileri yapabilir, ya da siparişini iptal etmek isterse, “siparişi iptal et” tuşuna tıklayarak ilgili siparişi iptal edebilir. Üye ayrıca, her bir sipariş öncesinde “üyelik bilgilerimi güncelle” tuşuna tıklayarak, üyelik bilgilerinde (adres, telefon, vs.) değişiklik yapma imkânına sahiptir.

Üyeler, Opilavcı İnternet Sitesi’nden verdiği siparişin ücretini, İnternet Sitesi’nde sunulan seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasında ödeyebilir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Üye, İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine ve işbu Sözleşme şartlarına uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

Üye, İnternet Sitesi’nde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

Üye, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

İnternet sitesinde Üye’ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran Üye’lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca Üye sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin Opilavcı’la hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Opilavcı,nın, Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve sair diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Üye’nin Opilavcı İnternet Sitesi’nden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye’ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahıs ile paylaşmamalıdır ve güvenli şekilde saklamakla sorumludur. Şifrenin Üye’nin kusuruyla kaybından ya da üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanan zararlara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, bu sebeple Opilavcı,dan herhangi bir talepte bulunamaz ve Opilavcın,ın bu gibi durumlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu ve/veya Üye’nin zararlarını tazmin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Opilavcı, kusurlu olduğu durumlar hariç olmak üzere, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

Üye, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Üye’ye aittir.

İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Opilavcı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

İnternet Sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Opilavcın,ın mülkiyetinde olup, bunlar Üye tarafından Opilavcın,ın  yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

Opilavcı tarafından İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

Opilavcı, Üye’lerin kişisel bilgilerini, her bir Üye’nin önceden onayını almak kaydıyla, (i) kullanıcılarına/müşterilerini daha iyi hizmet sunmak amacıyla, (ii) hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmek amacıyla, (iii) İnternet Sitesi’nin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla ve (iv) hizmetlerini ve İnternet Sitesi’nin kullanımını kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirmek amacıyla yapılacak çalışmalarda kullanabilir. Opilavcı, Üye’nin İnternet Sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

Opilavcı, İnternet Sitesi’nin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Üye’lere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma hakkını haizdir. Herhangi bir şekilde, yapılacak söz konusu değişikliklerin Üye’nin aleyhine bir düzenleme getirdiği durumlarda, söz konusu değişiklik ile ilgili olarak Üye’nin E-mail Adresi’ne gönderilen bir e-mail ile bilgilendirme yapılır.

Opilavcı İnternet Sitesi’ne üye olurken “Opilavcı’ kampanyalarından nasıl haberdar olmak istersiniz” sorusuna ‘E-posta, SMS veya Hepsi’ seçeneklerini seçmiş olan Üye’ler söz konusu üyelik formunda vermiş oldukları bilgilerin, aksi belirtilmedikçe Opilavcı, bağlı kuruluşları ve işbirliği içinde olduğu kurumlar tarafından, her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar, tanıtım, açılış, davet ve etkinlik hatırlatmaları ile iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanılmasına, saklanmasına ve paylaşılmasına muvafakat ederler.

Ürün Teslimatı

Opilavcı tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde Üye, İnternet Sitesi sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise, siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Üye’nin kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu durumlarda, Üye söz konusu siparişe ilişkin olarak ya da başkaca bir sebeple Opilavcı,dan herhangi bir talepte bulunamaz. Bu sebeple teslim edilemeyen siparişlere ilişkin olarak Opilavcı,nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Gizlilik

İşbu Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra Taraflar yazılı, sözlü veya sair surette kendilerine iletilen her türlü bilgi ve belgeleri, Üye’lerin kişisel bilgilerini (“Gizli Bilgiler”), karşı tarafın yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere açıklayamaz, başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz ve kullandıramaz. Taraflar, yukarıda sayılan Gizli Bilgiler’in gizliliğini sağlamak, bu hususta her önlemi almak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suiistimalden korumak için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

Sözleşmenin Feshi

Opilavcı haklı bir nedenin varlığı halinde işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Üye ise dilediği zaman info@opilavcı.com. adresine yazılı olarak bildirmek kaydıyla işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Yazılı bildirimin Opilavcı,ya ulaştığı tarihte Sözleşme sona erer ve Dominos Üye’nin kaydını kayıtlarından siler.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Üye’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkili olacaktır.

O Pilavcı Haberleri
19.09.2017
ERZURUM MNG AVM DE YİZ
ERZURUM MNG AVM DE AVM AÇILIŞI İLE BİRLİKTE ERZURUMLULARA HİZMET VERMEYE BAŞLIYACAĞIZ ERZURUMLULAR  O PİLAVCI LEZZETLERİYLE   TANIŞACAKLAR
Devamı
12.10.2016
Ekonomist Dergisi Franchising 100'de 46. Sıradayız...
Ekonomist Dergisi Franchising 100'de 46. Sıradayız Tüm İş Ortaklarımıza Teşekkürler...
Devamı
21.06.2016
O Pilavcı Franchise Modeli İle Bayilik Fırsatı
                                   Pilav kârlı bir yatırım modelidir. Pilav bayiliği kaçırılmayacak bir iş fırsatıdır. Yeni başlayanlar için kazanç kapısı, ekmek kapısıdır. Az Yatırımla Çok Kazanç Pilav sektörü günümüzde hızla gelişiyor ve yatırımcıların ilgi odağı oluyor. Pilav satmak söz konusu olunca ilk akla gelen şey evde yapılan pilavı bir arabaya koyup satmak. Sokak pilavcıları bunu uzun bir süredir sürdürüyorlar. Ancak sokak pilavcılığı gayri resmi bir iş. Vergi levhalı KOSGEB destekli bir işletme açarak pilav satmak da mümkün.  Gıda franchise alanında girişimcilik  fırsatları arasında pilav sektörü ilk sıralarda yer alıyor. Yeni yatırımcılara cazip tekliflerle franchising imkanı sunuyoruz. Bilindiği gibi ülkemizde yeni iş fırsatları hemen talep görmektedir. Pilav, makarna, kahve bayilikleri vermek yeni iş alanlarıdır.  Bu çok cazip yatırımlar yatırımcısını memnun eder niteliktedir. Yatırımcılar franchise bayilik almadan önce şartları öğrenerek ayrıntılı bilgi alabilirler. Gıda sektöründe yeni kazanç kapıları açıldı.  Pilav da hızla büyüyen sektörlerden biri. Gündemde yeni işler arasında owaffle ve frozen yoğurt konseptleri de rağbet görmektedir. Pilav sokak pilavcıları ile kazandığı potansiyel sayesinde işletme olarak da kârlı bir iş modelidir. Pilav bayiliği, makarna bayiliği, pizza bayiliği, kahve bayiliği iyi kazandıran kârlı işler arasında sayılabilir. Yeni yatırımcı bayilik ve franchising arasındaki farkı da bilmelidir. Franchise modelinde bir yatırım bedeli ödenir. Bu miktar genellikler anahtar teslim işletme sahibi olma bedelidir. Franchise veren firmanın markası ve isim hakkı kullanılır. Franchise alan bayi sadece o markanın ürünlerini satar. Bayilere distribütörlük ve bölge bayiliği yetkileri de verilebilir. Bu sayede distribütörlükler ve  bölge bayilikleri ile firmanın ürünü bütün Türkiye'ye yayılır. O Pilavcı bu sistemi uygulayan bir firmadır. Franchise arayanların ilk tercihlerinden biri olmalıdır. Pilavda satış rakamları ve kazanç memnuniyet vericidir. Pilav insanların karnını en ucuza doyuran hazır yemek sektörüdür. Günümüzde pilav bayiliği almak popüler oldu. Bunun nedenleri arasında  az yatırımla çok kazanç, düşük yatırım maliyetleri, yüksek kâr marjları, düşük işletme masrafları gösterilebilir. O Pilavcı Bayisi Olmak O Pilavcı bayisi aşçıya, bulaşıkçıya maaş ödemez. Hazır paketli gelen pilavları açar, benmaride ısıtır ve modern yöntemlerle servis eder. Açtığı kadar pilav tüketir, pilav ziyan olmaz, pilavda zaiyat yoktur. Franchise alan bayi bu hizmeti veren firmanın kurallarına uyar. Sadece o firmanın ürünleri satmak başlıca kuraldır. O Pilavcı franchise modelinde her türlü esneklik bayilere sağlanır. O Pilavcı bayisi pilav fiyatlarını kendi istediği gibi belirlemekte özgürdür. Girişimcilik modelleri arasında pilav girişimciği yerini aldı, pilav sektörü büyüdü. Pilav sektörüne 2011'de giriş yapan O Pilavcı sektörün kurucusu olarak görülebilir.  O Pilavcı'nın yatırımcılara bu fırsatı sunmasıyla birbiri ardına bayiler açıldı, 2015'te yeniden yapılanma içerisine giren O Pilavcı 200 bayiye ulaşmayı hedefliyor. O Pilavcı'nın stant, kiosk, dükkan ve mobil konseptleri bulunuyor. Bayilik veren firmalar, bayilik fırsatları, yeni iş fikirleri, yeni iş fırsatları, girişimciler ve yatırımcılar için kârlı iş modelleri araştırıldığında bu alanda faaliyet gösteren çok sayıda firma karşımıza çıkıyor. Peki bu firmaların hangilerine güvenebilirsiniz? KOSGEB Desteği Franchising vermek günümüzde çok popüler ve yaygın. Yerli yatırımcı franchisingi sevdi.  Küçük bütçelerle iyi kazanan işletmeler kurmak mümkün. 50 bin lira yatırım bedeliyle (franchise bedeli) işletmesini açan bir bayi KOSGEB'ten 30 bin lira hibe almaktadır. Geri ödemesiz 30 bin lira hibe yardım alan bir işetme sahibi 20 bin liraya dükkanını açmış oluyor. 30 bin liralık KOSGEB yardımının bir bölümü tek seferde, kalan miktarı da taksitlerle veriliyor. Sonuçta bayi adayının cebinden totalde 20 bin TL çıkmış oluyor. Bu yolla az yatırımla çok kazanç sağlamak için bayi adayı yatırımcının yapması gereken tek şey inanması, kararlı olması ve ilk adımı atması. O Pilavcı da bu özelliğiyle bir kazanç kapısı ve girişimcileri davet ediyor. Pilavda kâr marjı 1'e 3'tür. Bayi bir liraya aldığı pilavı 3 liraya sattığında,  özellikle alışveriş merkezlerinde, günde 1000 (bin) TL ciroya ulaşabilmektedir. Bayilerimiz pilav üzeri nohut, kuru, tavuk, bezelye, tavuk döner, et döner, ciğer, kavurma ile son derece lezzetli ve doyurucu menüler oluşturabilirler. O Pilavcı'da osmancık prinç kullanarak tereyağlı pilav yapılır. Sünnet düğünleri, mevlütler, okulların pilav günleri, camilerde pilav dağıtımı, mezuniyet günleri, her türlü toplantılarda verilen yemeklerde pilav ihtiyacını karşılayabiliriz. Pilav sektörü yeterince büyüdüğünde ihracat bile yapabilir. Türk ekonomisine önemli bir katkı sağlayabilir. Pilavda bu potansiyel var. Yeter ki pilavdaki bu potansiyeli görelim. Sokak pilavcıları pilavın isimsiz neferleridir.  Önünde uzun kuyruklar oluşan pilavcılar meşhur olmaktadır. Sokak pilavcılığının sektörel abisi, sektördeki karşılığı ise pilav bayiliğidir. Pilav sadece sokakta yenilen bir gıda maddesi olarak kalmayıp seçkin bir yiyecek olarak menülerdeki yerini almalıdır. Balık restoranları gibi pilav restoranları da görebiliriz gelecekte. Genekllikle esnaf lokantaları ve semt pilavcıları da çok lezzetli pilavlar sunabilmektedir. Çiğköfte ve pilavın birlikte satıldığı dükkanları görmüşsünüzdür. Hazır Yiyecekler ve Pilav En yaygın hazır yiyecekler  balık ekmek, ekmek arası döner, tavuk çevirme,  kokoreç, ıslak hamburger, çiğköfte, börek çeşitleri pilavcılar olarak sayılabilir.  O Pilavcı menüleri sokak pilavcılarında bulamayacığınız bir çeşitliliğe sahiptir. Diyet yapanlar için glisemik indeksi düşük bulgur pilavı bulunur. Bu çeşitlilik girişimci için cazip bir yatırım modelidir. Büyük tanınmış firmaların astronomik yatırım bedellerinin yanında pilav yatırım bedeli düşük bütçeler için uygundur ve herkesin deneyebileceği bir iş modelidir. Emekli olsun, esnaf olsun, birikimini değerlendirmek için yer arayan, yeterli bütçesi olan girişimcilerimiz pilavı tercih edebilirler. Pilav bayiliği çok makul bir yatırımla boş bir dükkanı düzenli para kazanan bir işletmeye çevirebilir. Pilavda lezzet önemlidir. Genellikle semt aralarında çiğköfteci ve pilavcı, esnaf lokantası, pilavcı amca gibi dükkanlarda insanlar pilav yemektedir. Bu pilav dükkanlarını kurumsallaştırmak ve pilav zinciri haline getirmek ise yeni yatırımcılara kazanç kapısı açmak anlamına geliyor. Pilav haberleri genellikle pilav dağıtma, pilav günü, pilav şenliği gibi etkinlikler ve pilav tariflerinin yer aldığı yemek tarifi sitelerinden google aramanın bulduğu sonuçlardan oluşur. Bu aramalarda pilavla ilgili sektörel haberler ise ancak pilav sektörünün büyümesi ve bayiliklerin artmasıyla olacaktır. google aramada ilk sırada çıkmak ve kurumsal pilavı ülke geneline yaymak adına Türkiye'nin franchise markası O Pilavcı kendisiyle yarış içindedir.  Devir Franchise devridir! Franchise devir fırsatları arasında Pilav sektöründen firmaların da yer alması beklenebilir. Daha büyük yatırımcı şirketler pilavdaki potansiyeli görüp pilav sektörüne adım atabilirler. Pilavdaki bu potansiyeli görebilmek önemlidir. Franchise Uzmanlığı Franchise uzmanlık gerektiren bir alandır. Her firmadan franchising alınmaz. Franchise verme tecrübesi, daha önce kaç adet franchise bayilik vermiş, kaç senedir franchise sektöründe faaliyet göstermektedir diye sorgulanmalıdır. Bayi adayı da o marka altında tecrübe kazanacaktır. Pilav bayiliği kısa sürede yatırımını çıkaran ve kendini amorti edebilen kârlı ve kazançlı bir iştir. Bayi kendi kendisinin patronudur. Yeni yatırımcıları düşük bütçelerle kendi işinin patronu olmaya davet ediyoruz. Yatırım yapmaya değer yeni iş alanlarını incelediğinizde hazır yemek gıda sektörünün en avantajlı sektör olduğunu görürsünüz. Pilav arabasıyla sokakta pilav satarak ev alan vatandaşlarımızı duymuşsunuzdur. Bu işi bir de kurumsal olarak yaptığınızı düşünün! Bayilikle ilgilenen bayi adaylarımız çağrı merkezimizden bizi arayarak bilgi arayabilir. Pilav bayiliği neden bu kadar ilgi çekici? Çünkü yatırım miktarları, bütçeler çok uygundur. Aylık ve yıllık kazançlara bakıldığında dükkan kiraları da ödendikten sonra net kârlar ortaya çıkmaktadır. Franchise modeli ile bayilik kavramını biraz açıklayalım. AVM'de bir dükkan veya kiosk açmak için bir defaya mahsus franchise yatırım bedeli ödenir, 1 yıllık sözleşme yapılır.  Bu da demektir ki pilav bayisi en az 1 yıl süreyle işi devam ettirmelidir. Önceden franchise bayilik almış yatırımcılar kurumsal yapıya uygunluk konusunda zorluk çekmeyeceklerdir. Bayilik şartları bayi lehinedir. Bayi sadece satışa odaklanır. Dilediği gibi promosyon ve indirim yapabilir, kampanya düzenleyebilir. Franchise modelinde genellikle AVMler dükkan/kiosk sözleşmesini franchise veren firma ile yaparlar. Bayinin istediği uygun gördüğü alışveriş merkezinde yer bulunur ve işletmenin kurulmasına başlanır. Pilav bayiliği anahtar teslim bir çalışma modeli olup bayi adayı bir-iki hafta içerisinde dükkanını işletmeye başlayabilir. Franchise firmasının logolu ürünleriyle sunumlarını yapar, lezzetli pilavını müşterilere ikram eder. Alışveriş merkezinin çalışanları en potansiyel müşterilerdir. Buna ziyaretçiler de eklenince pilav bayisinde hedeflenen günlük cirolara ulaşılır. Başka bir seçenek de üniversite kampusu yerleşkesi içinde pilav noktası açmaktır.  O Pilavcı'nın pratik sunumu üniversite öğrencilerine hitap eder. Üniversite ortamında sürekli gençlere servis yapmak da ayrıca çok keyiflidir. Pilav satışında sunum ve servis bir hayli önemlidir. Kadın Girişimcilere Özel Bayan girişimcilerin bu anlamda bir avantajı bulunur. Sokak pilavcısında belki istisnalar hariç büyük çoğunlukla erkek elemanlar çalışır. Kadın girişimcilerin böyle bir imkanı maalesef bulunmaz. Zabıta ile uğraşmak, pilav arabasını oradan oraya taşımak, gecenin bir yarısı bir sokakta her türlü insanla ilgilenmek gibi zorluklar bulunmaktadır. Oysaki pırıl pırıl bir pilavcı işletmesinde, stant, dükkan, kiosk veya mobil konsept olabilir, kadın girişimci kendi işinin başında, yazarkasası, vergi levhası ve franchise sertifikası ile kurumsal bir yapıda hizmet verir. Bu sebeple özellikle kadın yatırımcılarımızı O Pilavcı'ya katılmaya davet ediyoruz. O Pilavcı ailesi bayilerine gereken ilgiyi her zaman gösterir. O Pilavcı pilav konseptlerinde bir üst konsepte geçmek de çok avantajlıdır. Stant bedeli ödeyerek işe başlayan bir girişimci daha sonra kiosk modeline geçerse, kiosk için franchise bedelinin tamamını değil aradaki farkı öder. Aynı şekilde kiosk ile işletmesini kuran bir yatırımcı bir yıl sonra dükkan konseptine geçmek isterse ödediği kiosk bedeli dükkan bedelinden düşülür. Bir internet servis sağlayıcısında üst pakete geçmek, paket yükseltmek gibi O Pilavcı konseptleri de işletmeyi büyütme imkanını yatırımcısına sunar. O Pilavcı düzenlediği kampanyalarla her ayın son birkaç günü franchise bedellerinde indirim yapabilmektedir. Bunun için O Pilavcı internet sitesinden duyuruları takip ediniz. Franchise yatırım bedeli ödeyerek bir işyeri kurmak cazip avantajları da beraberinde getirir: Ürünlerin tamamı merkezden hazır gelir. Sunumla ilgili eğitim verilir. Ürünlerin siparişi haftalık olarak verilir ve hızlıca tüketilir. Ürün ziyan olmaz. İşletmenin kazancı tamamıyle bayinin kendisine aittir. Satılan her pilavın geliri girişimcimizin kasasına girer. Aylık cirodan yüzde almak sözkonusu değildir. Bu da pilav yatırımcısına yüksek cirolar yaparak çok para kazanma avantajını sunar. Aylık Net kazanç Başlıca giderler şunlardır: merkezden gelen pilavın ücreti peşin ödenerek alınır, dükkan kirası ödenir, işletmenin 1 adet veya daha fazla çalışanına maaş ödenir. 1'e 3 kâr marjıyla işletme giderleri çok rahat karşılanmaktadır.  Tipik bir alışveriş merkezinde dükkan kirası ve elemanların maaşları verildikten sonra aylık net kazanç 10.000 TL ve üzerinde olabilmektedir. Bayi adayımıza günde 100 kişiden az müşteriye servis yapılan yerde işletme açmasını zaten biz önermiyoruz. Sadece garantili noktalarda bu franchiseları veriyoruz. Az yatırım ile çok kazançtan kasıt da budur.  Size sunulan franchise bayilik modellerini lütfen karşılaştırın. Döner, pizza, hamburger, kahve, makarna, pilav bayilikleri detaylarını incelediğinizde pilav bayiliği yatırımının bunlar arasında en cazip seçenek olduğunu göreceksiniz. Bu işe başlamak için girişimci ruhuna sahip olmak yeterlidir. Franchise yatırım bedeli olmak üzere gerekli bütçeler kolaylıkla bulunabilir. Birikiminizin üzerine banka kredisi de kullanabilirsiniz. Bank Asya, Citibank, Denizbank, Finansbank, Garanti Bankası, Halk Bankası, HSBC, ING Bank, Odeabank, Akbank, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası gibi bankalardan kredi çekebilirsiniz. Pilav sektöründe yakalayacağınız cirolarla hiç sıkıntıya girmeden bu borçlarınızı geri ödeyebilirsiniz. Kârlı bir yatırım modeli Toparlamak gerekirse pilav kârlı bir yatırım modelidir. Pilav bayiliği kaçırılmayacak bir iş fırsatıdır. Yeni başlayanlar için kazanç kapısı, ekmek kapısıdır. Bu işe inanıp gönül verecek, ilk günkü heyecanını hiç kaybetmeyecek yatırımcılar arıyoruz. Pilav satmak istiyorum, pilav satabilirim, pilav nasıl satabilirim, pilav satışı nasıl olur, İstanbul'da pilav satmak, pilav satışı yapmak, pilav satıcıları, pilav satışı, pilav nerede satılır, pilavcı olmak istiyorum, nasıl pilavcı olunur, pilav dükkanı açmak, pilav satsam para kazanabilir miyim, pilav satarak para kazanmanın yolu nedir, pilav satışları, toptan pilav satışı, pilav siparişi, pilavcıların listesi, pilavcı adresleri, pilav firmaları hangileri, pilav bayilik koşulları, istanbul pilav noktaları, en iyi pilav nerede yenir, hazır pişmiş pilav nereden bulabilirim gibi pilav sektörüyle ilgili her türlü sorularınıza cevap bulmak için bize danışabilirsiniz.  O Pilavcı bayilerini ortak olarak görmektedir. Siz siz olun sizi ortağı olarak gören, size hak ettiğiniz değeri veren bir franchise markasıyla çalışın. Eğer tercihiniz gıdadan yanaysa O Pilavcı'nın franchise modeli ile bayilik fırsatını, pilav konseptlerini, yatırım bedellerini gözden geçirin. Bütün girişimcilerimize hayırlı işler, bol kazançlar dileriz. O Pilavcı pilav aşkına! 444 2076
Devamı
21.06.2016
O Pilavcı'da Büyük Hedef
                                   O Pilavcı'da büyük hedef ve bu doğrultuda yenileniyoruz. DEĞERLİ GİRİŞİMCİ O PİLAVCI YARATTIĞI PİLAV SEKTÖRÜNÜN ARZU EDİLEN YERE GELMESİ ADINA A DAN Z YE YENİLENME KARARI ALMIŞTIR. VE HEDEF BU YIL SONU 100 SATIŞ NOKTASI HEDEFİYLE TÜKETİCİMİZİ KUCAKLAMAKTIR. BU NEDENLEDOĞRU GİRİŞİMCİLER BAŞTA OLMAK ÜZRE TÜM KOLAYLIKLAR FRANCHİSİNG YAPILANMAMIZDA YER ALICAKTIR GİRİŞİMCİLERİ BU HEDEFTE YER ALIP PATRON OLMAYA MEVCUT İŞİ OLAN İŞLETMELERİ DAHA ÇOK KAZANMAYA DAVET EDİYORUZ.
Devamı
21.06.2016
O Pilavcı Mobil Pilav Konsepti
Mobil Konseptimiz Çok Yakında! Mobil Konseptimiz için bizimle iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz. Telefon: 0533 312 3619           Mobil Pilav Konseptimiz çok yakında sizlerle! Bütçenize uygun bu gezici pilav arabalarıyla işlek yerlerde pilav satışı yapabilirsiniz. Mobil Konseptimiz ile ilgili bilgi almak için bizi arayabilirsiniz. 0533 312 3619                       
Devamı
21.06.2016
atlaspark avm de açıldık
                                   atlas park avm de hizmetteyiz atlas park avm de  sultanbeyli,lerin hizmetinizdeyiz.
Devamı
21.06.2016
BODRUM MİDTOWN AÇILDU
                                   BODRUM MİDTOWN AVM AÇILDI BODRUM ORTAKENT MİDTOWN AVM DE HİZMETTEYİZ
Devamı
21.06.2016
İLK DOĞU BAYİLİĞİMİZ DİYARBAKIR DA YAKINDA HİZMETTE
  İLK DOĞU ANADOLU BAYİLİĞİMİZ DİYARBAKIR CEYLAN AVMDE DOĞU ANADOLUDA OLMAKTAN MUTLUYUZ. DİYARBAKIR CEYLAN AVM DE  YILBAŞI İTİBARİ İLE  HİZMETTEYİZ
Devamı
21.06.2016
DARDANEL TONLA O PİLAVINIZI TONLADIK
 TON BALIĞIYLA PİLAV BU MÜTHİŞ LEZZETİ SİZDE KEŞFEDİN  TON BALIĞIYLA PİLAV BU MÜTHİŞ LEZZETİ SİZDE  KEŞFEDİN DARDENEL TONLA PİLAVINI TONLA TON BALIĞIYLA PİLAV BU MÜTHİŞ LEZZETİ SİZDE KEŞFEDİN
Devamı
21.06.2016
ALPET BENZİN İSTASYONLARI VE OPİLAVCI
                                   O PİLAVCI ALPET BENZİN İSTASYONLARINDA O PİLAVCI ALPET BENZİN İSTASYONLARINDA BUNDAN BÖYLE  ALPET MÜŞTERİLERİNE,DE HİZMET VERECEK  İLK  ŞÜBE ALPET TOPHANE DE ÇOK YAKINDA HİZMETTE 
Devamı
21.06.2016
sporcu pilavı
sporcular artık pilavlarını o pilavcı, da yiyecekler sporcu pilavı ile hizmetteyiz.  sporcular artık pilavlarını  o pilavcı, da yiyecekler sporcu pilavı ile  hizmetteyiz.
Devamı
21.06.2016
atlantis avm kurtköyde hizmetteyiz
                                   atlantis avm kurtköyde hizmetteyiz Kurtköy  atlantis avm de o pilavcı hizmete girdi  atlantis  avm ziraat bankasının yanında hizmetteyiz.
Devamı
21.06.2016
viaport venezzia açıldı
                                   VİAPORT VENEZZİA AÇILDI İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA DA  VİAPORT VENEZİA  AVM DE O PİLAVCI HİZMETTE
Devamı
21.06.2016
Yupi türk işi suşi
 türk işi suşi adı tadı damak zevk türk işi yufka içinde pilav pilav içinde süper lezzetler  türk işi suşi  adı tadı damak zevk türk işi yufka  içinde pilav pilav içinde süper lezzetler
Devamı
21.06.2016
Pilav arabaları ve pilav büfeleri
bigpara.com'da yayınlanan yazı Pilav arabaları ve pilav büfeleri   Pilav-nohut konsepti hızla markalaşmaya başladı. Sokak Pilavcıları artık günümüz hijyen koşullarıyla donatılmış yepyeni ve farklı sunumla 'pilav arabası' konseptiyle ve corner shop'larda yeniden trend oluyor.     Kaynak:   http://www.bigpara.com/haberler/genel-haberler/iste-az-sermaye-ile-patron-olunabilecek-isler_ID955816
Devamı